"Sürdürülebilirlik, Rekabet, Kalite"

PROJENİN AMACI: AB Ortak Piyasa Düzeni (OPD) mevzuatının, katılım süreci kapsamında kademeli olarak benimsenmesine yönelik bir strateji oluşturulması ve OTP ile OPD rejimine ilişkin kurumsal kapasitenin geliştirilmesi.

PROJENİN SÜRESİ: 1 yıl

FAYDALANICI: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı

SÖZLEŞME MAKAMI: Merkezi Finans ve İhale Birimi

Projenin ana hedefleri;

AB Ortak Piyasa Düzeni (OPD) mevzuatının, katılım süreci kapsamında kademeli olarak benimsenmesine yönelik bir strateji oluşturulması ve OTP ile OPD rejimine ilişkin kurumsal kapasitenin geliştirilmesidir.

Proje ayrıca aşağıdaki faaliyetlerin de gerçekleştirilmesini öngörmektedir:

  • · Eğitim ihtiyaçlarının değerlendirilmesi
  • · Boşluk (Gap)
  • · İdari yapıların değerlendirilmesi
  • · Çeşitli eğitimler ve çalışma ziyaretleri
  • · Farkındalığı arttırmaya yönelik faaliyetler