Türk Heyeti Polonya’ya çalışma ziyaretinde bulundu

Kriz durumlarında uygulanan istisnai destek programları da dâhil olmak üzere tarım sektöründe yer alan destek programları hakkında bilgi edinmek amacıyla T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, diğer ilgili Bakanlıklar ve bağlı kuruluşların temsilcileri tarafından Polonya’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirildi.

“Ortak Piyasa Düzeni (OPD) Gerekliliklerine Uyum için Strateji Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi” başlıklı Proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar ve kurumların temsilcilerinden oluşan Türk Heyeti, 8 - 14 Temmuz 2018 tarihleri arasında Polonya’yı ziyaret etti.

            Çalışma ziyareti esnasında, tarım piyasalarında istisnai durumlar veya kriz durumları söz konusu olduğunda Polonya’da uygulanan AB OPD tedbirleri ve ulusal programlar ele alındı. Ayrıca, söz konusu ziyaret sırasında üçüncü ülkelerle ticaret ve bununla ilgili konular üzerinde de duruldu.

Ziyaret, Polonya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantılarla başladı. Bu toplantılarda Polonyalı uzmanlar tarafından doğrudan ödemeler, kırsal kalkınma programları, kriz durumlarında alınan istisnai piyasa tedbirleri ve tarım piyasalarında fiyat takibi konuları ile ilgili sunumlar yapıldı.

 Daha sonra, Bitki Sağlığı ve Tohum Denetim Baş Müfettişliği  (GIORIN) ve Genel Veterinerlik Denetim Birimi (GIW) ziyaret edildi. Polonyalı uzmanlar/denetçiler, bu kurumların tarım-gıda ürünlerinin ihracat ve ithalat süreçlerindeki kontrol ve denetim süreçlerine ilişkin üstlendikleri görevler hakkında bilgi verdiler.

            Sonraki günlerde, Ulusal Tarım Destek Merkezi (KOWR- Eski AB Ödeme Kurumu, Polonya’daki OPD programlarının yönetiminden sorumlu kuruluş) ve Tarımın Yeniden Yapılandırılması ve Modernizasyonu Ajansı’nda (ARIMR - AB tarafından akredite edilmiş Ödeme Kurumu) çeşitli toplantılar yapıldı. Son olarak, Polonya Tarım ve Gıda Ekonomisi Enstitüsü’nde (IERGZ) bir toplantı düzenlendi ve ağırlıklı olarak Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) ve istatistikler üzerinde duruldu.

            Ziyaretin son günü ise Krakow’da bulunan KOWR Bölge Ofisine ayrıldı. Bölge Ofisi Başkanı ve ekibi tarafından son derece misafirperver bir biçimde ağırlanan Türk heyetine, Ofisin üstlendiği görevler ve gerçekleştirmekte olduğu faaliyetler hakkında yararlı bilgiler verildi.

Katılımcılar ayrıca iki üretici örgütünü de ziyaret etme fırsatı buldular. Bunlardan ilki Grojec (Mazovya Voyvodalığı) yakınlarında bulunan meyve üretimi konusunda uzmanlaşmış bir üretici örgütü olan ACTIV, ikincisi ise Krakow yakınlarında sebze üretimi konusunda uzmanlaşmış bir üretici örgütü olan SIELEC idi. Bu ziyaretler sırasında ilgili kuruluşların temsilcileri, kuruluş yapıları, tesisleri ve işletme faaliyetleri ile AB veya ulusal fonlar tarafından finanse edilen tarımsal destek programlarından nasıl yararlandıkları hakkında bilgi verdiler.