Türk Heyeti İtalya’ya çalışma ziyaretinde bulundu

Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili diğer Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşların temsilcileri, Avrupa Birliği’nin kurucu ülkelerinden olan İtalya’ya Ortak Piyasa Düzeni tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin kurumsal çerçeveyi incelemek üzere bir çalışma ziyaretinde bulundular

“Ortak Piyasa Düzeni (OPD) Gerekliliklerine Uyum için Strateji Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi” başlıklı AB Projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili kurumlardan on dört temsilcinin katılımıyla 28 Mayıs - 1 Haziran 2018 tarihleri arasında İtalya'ya bir çalışma ziyareti düzenlendi.

Ödeme Kurumlarının yardım programlarını ve müdahale mekanizmalarını nasıl çalıştırdığını incelemeyi amaçlayan bu ziyarette OPD rejiminin işletilmesine yönelik kurumsal çerçevenin uygulanması üzerinde duruldu.

Heyet çalışma ziyareti sırasında, İtalyan Tarım, Gıda ve Ormancılık Politikaları Bakanlığı, Ulusal Ödeme Kurumu ve “Ente Nazionale Risi” (pirinçten sorumlu kurum) temsilcileriyle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında iki ayrı çiftliğe de saha gezisi düzenlendi: Latina şehri, Sonnino bölgesinde bulunan Cetrone çiftliğine düzenlenen ilk gezide katılımcılar zeytin üretimi ve yağ değirmenlerinin işletilmesi konusunda uygulamalı bilgi sahibi oldular. İkinci gezi ise, yine Latina şehri Sabaudia bölgesinde bulunan Centro Lazio Üretici Örgütüne düzenlendi. Bu gezi sırasında Üretici Örgütü temsilcisi heyete sektördeki Operasyonel Program ve müdahale yardımları konusunda uygulamaya yönelik bilgi sundu.

Çalışma ziyaretinin sonunda, Üye Devletlerin temsilcileri ile uygulamaya yönelik deneyim alışverişinde bulunmasının, idari kapasitelerin güçlendirilmesinde en yararlı araçlardan biri olduğu sonucuna varıldı.