Türk Heyeti İspanya’ya çalışma ziyaretinde bulundu

 

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yanı sıra ilgili diğer Bakanlıklar ve bağlı kuruluşların temsilcileri, İspanya’da bulunan Üretici Örgütleri, Branşlar Arası Örgütler ve Pazarlama Standartları konularında çalışmalarda bulundu

“Ortak Piyasa Düzeni (OPD) Gerekliliklerine Uyum için Strateji Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi” başlıklı AB Projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili kurumlardan on altı temsilcinin katılımıyla 1 - 5 Ekim 2018 tarihleri arasında İspanya'ya bir çalışma ziyareti düzenlendi.

Çalışma ziyareti sırasında, AB’deki Üretici Örgütleri, Birlikleri ve Branşlar Arası Örgütler üzerinde duruldu. Ayrıca, Endülisya ve Katalonya’da tarımsal yapının nasıl olduğu ve üretici örgütlerinin tanınma sürecinin nasıl işlediği de değerlendirildi.

Heyet, ziyaret süresince, Endülisya Tarım, Balıkçılık ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı ile Katalonya Tarım, Gıda, Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı’nın temsilcileri ile bir dizi toplantı gerçekleştirdi. Ayrıca, prina yağı konusunda çalışan bir Branşlar Arası Örgüt olan ORIVA temsilcileri ile bir toplantı düzenlendi.

Ayrıca, Sevilla’da bulunan “Sunaran” adlı Üretici Örgütüne de bir ziyaret gerçekleştirildi. Heyet bu ziyaret sırasında limon ve narenciye üretimi ile toplama-paketleme-depolama süreçleri hakkında uygulamaya ilişkin bilgiler aldı.

Katılımcılar, aralarında meyve sebzelerin de bulunduğu çok çeşitli tarım ürünlerinin satıldığı ve Barselona’nın merkezi pazarı niteliğindeki “Mercabarna” pazarına da bir ziyaret gerçekleştirdi.

İspanya’ya gerçekleştirilen çalışma ziyareti sonunda, gerçekleştirilen bu ziyaretin OPD mevzuatının uyumlu hale getirilmesi ve seçilen OPD programlarının uygulanmasına ilişkin olarak en iyi uygulamaların ve prosedürlerin paylaşılması noktasında faydalı olduğu ifade edildi.