Ortak Tarım Politikası ve Ortak Piyasa Düzeni Semineri

Ortak Piyasa Düzeni (OPD) Gerekliliklerine Uyum İçin Strateji Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi “Ortak Tarım Politikası ve Ortak Piyasa Düzeni” Semineri 6 Şubat 2018 Salı günü Anadolu Downtown Otel’de gerçekleştirildi.

Seminere, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hasan Özlü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Esin Nacar, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Seminerin açılışında konuşan Müsteşar Yardımcısı Özlü, üst düzey yöneticilere yönelik bu seminer ile yöneticilerimizin bu toplantıda edineceği bilgiler ışığında, çalışma arkadaşlarının çalışmalarını daha yakından takip etme olanağı bulacaklarını ve onları yönlendirme imkânına kavuşacaklarını, bu çerçevede hazırlanacak olan strateji belgesi ile karşılaştıklarında konunun yabancısı olmayacaklarını konunun Türkiye için önemini vurguladı. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Nacar ise konuşmasında, Ortak Piyasa Düzeni alanında önemli ilerlemelerin kaydedileceği bir sürece başlandığını, projenin AB Ortak Piyasa Düzeni kurallarına uyum için kurumsal, yasal ve mali bir çerçeve sunacak ilk Strateji Belgesi olması, ilgili tüm paydaşları bir araya getirmesi, Türkiye tarım piyasaları konusunda ilgili Bakanlıkları makro seviyede bir perspektif sunacak olması ve Türkiye’ye bu alanda bir yol haritası sağlayacak olması bakımından bir ilk olma özelliği taşıdığını ifade ederek, proje kapsamındaki eğitim çalışmalarında, konuyla ilgili 1000 kişiye eğitim verileceğine ve bunun kapasite geliştirme yönündeki önemini vurguladı.

Seminerde Proje Takım Lideri Ruzica Gelo “Ortak Tarım Politikasının Bugünü, Yeni Üye Devletin Deneyimi: Hırvatistan Örneği” ve “Ortak Piyasa Düzeninin Ortak Tarım Politikasında Önemi” konulu bir sunum yaptı. Tarım ve Kırsal Kalkınma Uzmanı Andrzej Halasiewicz ise “Yeni Üye Devletin Deneyimi: Polonya Örneği” konulu sunumunda ülke deneyimlerini anlattı.