"Ortak Tarım Politikası" "Ortak Piyasa Düzeni" eğitimleri

“Ortak Piyasa Düzeni Gerekliliklerine Uyum için Strateji Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi”nin “Ortak Tarım Politikası (OTP) ve Ortak Piyasa Düzeni (OPD)” eğitimi 28 Şubat ve 1 Mart 2018 tarihlerinde Antalya Akra Barut Hotel’de gerçekleştirildi.
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri, diğer ilgili bakanlıklar, kurumlar  ve sektör temsilcileri seminere katılım sağladı.

Seminer’in açılış konuşmasını yapan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Sayın Gürcan Özdağ, AB Ortak Tarım Politikası’na uyum sürecinde piyasa önlemlerinin ve projenin önemini vurguladı.

Eğitimin amacı, AB Ortak Tarım Politikası ve Ortak Piyasa Düzeni konusundaki farkındalığı ve bilgiyi arttırmaktı. Eğitim, 1952'de ki kuruluşundan, Kasım 2017'deki 2021-2027 mali planlama dönemi için gıda ve tarımın geleceğine ilişkin temel görüşleri ortaya koyan Avrupa Komisyonu önerisine kadar olan dönemde OTP’nin gelişimine ve değişimine ilişkin bir perspektif sağladı. OPD kuralları ve temel mevzuat tanıtıldı.

Hırvat uzman Miroslav Boziç ve İtalyan uzman Runa Casaretti tarafından farklı OTP önlemlerine ve politika uygulamalarına somut örnekler veren çeşitli sunumlar yapıldı.

Seminer sunumları için lütfen tıklayınız.