Ortak Piyasa Düzeni (OPD) Gerekliliklerine Uyum için Strateji Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi kapsamında İkinci Üst Düzey Seminer

Ortak Piyasa Düzeni (OPD) Gerekliliklerine Uyum için Strateji Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi kapsamında düzenlenen Üst Düzey Seminerlerden ikincisi 8 Kasım 2018 tarihinde Ankara Holiday Inn Hotel’de gerçekleştirildi.

Seminerin amacı; proje sonuçları, özellikle katılım tarihine kadar AB OPD mevzuatının kademeli şekilde benimsenmesine yönelik olarak hazırlanan Strateji Belgesinin detayları ve AB piyasa kurallarının kabul edilmesinin olası etkileri hakkında ilgili paydaşlardan üst düzey yetkililerin bilgilendirilmesiydi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan, açılış konuşmasında, seminerin ana amacının, pek çok farklı aktörün katkılarıyla hazırlanmış olan Strateji Belgesi ve proje kapsamında kaydedilen ilerlemeler hakkında katılımcılara bilgi vermek olduğunu vurguladı. Sayın Özcan, tüm ilgili bakanlık ve kurumları, OPD mekanizmaları ile ilgili önemli kararlar alırken, Proje kapsamında ortaya koyulan tavsiyelerden yararlanmaya davet etti.

Projenin Takım Lideri Ruzica Gelo katılımcıları projede elde edilen kazanımlar hakkında bilgilendiren bir sunum yaptı.

Proje ekibindeki uzmanlardan Sebastian Balcerak ise, AB kurallarına uyum için atılması gereken adımlar ve Strateji Belgesi hakkında bir sunum yaptı.

Balcerak’ın sunumunun ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarından gelen temsilcilerin aktif katılımıyla bir tartışma oturumu gerçekleştirildi.