Kapanış Toplantısı

Ortak Piyasa Düzeni Gerekliliklerine Uyum için Strateji Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi’nin Kapanış Toplantısı, 14 Kasım 2018 Point Otel’de yapıldı.

Kapanış toplantısına, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Selim Uslu, Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan ve Konsorsiyum adına Niras temsilcisi ve Proje Direktörü Bartosz Wojciechowski ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ve paydaş kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, taraflar projenin ve Ortak Piyasa Düzeni mekanizmalarının önemini vurguladı.

AB Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals, yaptığı konuşmada, Ortak Tarım Politikası'nın (OTP), AB'nin temel politikalarından biri olduğunu hatırlatarak, bu politikanın, Avrupalı ​​çiftçilerin 500 milyondan fazla Avrupalıyı beslemesine yardımcı olmak için tasarlandığını belirtti. Avrupa Birliği'nin, tarım sektörünün sürdürülebilir ve rekabetçi kalmasını istediğini söyleyen Vinals, ''bugün kapanış törenini yaptığımız proje, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, OPD alanındaki AB mevzuatını kademeli olarak benimsemesi için bir strateji geliştirmesine yardımcı oldu ve böylelikle Türkiye'nin OTP’ye uyumuna katkıda bulundu'' diye konuştu.

Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Uslu ise IPA Mali Yardımı 2014 yılı finansman anlaşması kapsamında yürütülen ve 23 Kasım 2017’de faaliyetlerine başlayan projenin yoğun bir takvimi olmasına rağmen zamanında bitirilmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti. 

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Özcan, konuşmasının başında, projenin açılış toplantısından bugüne büyük aşamalar kaydedildiğini belirtti ve projenin iki temel hedefinden biri olan OPD alanında kurumsal kapasitenin geliştirilmesi yolunda ciddi adımlar atıldığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özcan, “Projemizin asıl çıktısı olan Ortak Piyasa Düzeni Uyum Stratejisi çalışmaları ise önümüzde daha uzun bir yol bulunduğunu bizlere hatırlatıyor” diyerek uyum çalışmalarının uzun vadeli oluşuna vurgu yaptı.

Özcan, Avrupa Birliği Ortak Piyasa Düzeni Uyum Stratejisi Belgesinin, hem AB mevzuatının yasal ve kurumsal gereklilikleri hem de piyasanın ve operatörlerin yüzleşmek durumunda kalacağı durumları ele alması itibariyle son derece önemli olduğunu belirtti. Sayın Özcan, emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasına son verdi.   

Konsorsiyum adına söz alan Niras temsilcisi ve Proje Direktörü  Wojciechowski de yaptığı kısa konuşmada, projenin yoğun ama başarılı bir proje olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Toplantıda, proje faaliyetlerini ve çıktılarını özetleyen bir kısa film de gösterildi. Paydaşların ve katılımcıların yoğun ilgi ve beğenisiyle karşılanan filmin ardından toplantının ilk oturumu sona erdi. 

Toplantının ikinci oturumunda Teknik Yardım Ekibi’nden Takım Lideri Ruzica Gelo, proje faaliyetleri hakkında detaylı bir sunum yaptı. Bir yıllık çalışmaların özetlenmesinin ardından  toplantı sona erdi.