Kalite, rekabet, sürdürülebilirlik… Proje açılış merasimi yapıldı.

Ortak Piyasa Düzeni Gerekliliklerine Uyum için Strateji Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi”, 15 Ocak 2018 Pazartesi günü Bilkent Otel’de yapılan açılış merasimi ile başladı.

T.C. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hasan Özlü, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Selim Uslu, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Esin Nacar, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile çeşitli Bakanlık ve kurumların temsilcilerinin katıldığı toplantıda, taraflar Projenin ve Ortak Piyasa Düzeni mekanizmalarının önemine vurgu yaptı.

Bakan Yardımcısı Daniş yaptığı konuşmada, tarımın stratejik öneminin arttığını ifade ederek, şunları söyledi:

‘’Türkiye; kendi tarımsal yapısı, gerçekleri ve sosyo-ekonomik şartlarına uygun olarak, tarımsal ve kırsal alt yapının iyileştirilmesine ve sektörün verimliliğinin ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik etkin ve istikrarlı politikalar uygulamalı ve bu amaçla tarıma yeterli ve gerekli kaynağı aktarmalıdır… OPD konusu uyum çalışmalarımız bu zamana kadar çok öne çıkmamış olsa da, piyasalarda istikrarın sağlanması, tarım sektörünün rekabet gücünün artırılması ve üretim-pazarlama zincirinin geliştirilmesi itibariyle büyük önem taşımaktadır. ‘’

Projenin çıktısı olarak hazırlanacak Strateji Belgesi’ni son derece önemsediğini söyleyen Daniş, belgenin, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek çalışmalarda yararlanılacak önemli bir kaynak olacağına inandığını belirtti.

Delegasyon Başkan Yardımcısı Vinals ise konuşmasında; Ortak Tarım Politikasının AB’nın en önemli politikalarından biri olduğuna işaret ederek, esas amacın tüketiciler için makul fiyatlarla, güvenli gıdaya erişimin sağlanması olduğunu belirtti. Vinals, ayrıca bu alanda çalışan 22 milyon  kişinin düzgün bir hayat standardına kavuşmasının öngörüldüğünü ifade ederek, Avrupa Birliği’nin tarım sektörünün sürdürülebilir ve rekabetçi kalmasını sağlamayı garanti altına almak istediğini belirtti. Vinals, Projeyle Türkiye’nin tarım politikalarına yönelik strateji oluşumuna katkıda bulunulacağına olan inancını dile getirdi.

Projede ilgili kurumlarla ortak çalışacaklarını belirten T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Özlü ise kurumlararası işbirliğinin çok önemli olduğuna ve proje ile bunun da altyapısının kurulmuş olacağına dikkat çekti.

Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Uslu ise konuşmasında, IPA Mali Yardımı 2014 yılı finansman anlaşması kapsamında yürütülen ve 4 Eylül 2017’de sözleşmesi imzalanan, 23 Kasım 2017’de faaliyetlerine başlayan Proje kapsamında, projenin teknik yardım ekibinin  katkıları ile Strateji Belgesinin hazırlanacağını ve kurumsal kapasite geliştirme çalışmalarının yapılacağını ifade etti.

Uslu, şöyle konuştu:

‘’Projenin başarılı bir şekilde uygulanması ve faydalı çıktılara ulaşması için tüm birimlerimizle her türlü desteği vermekten mutluluk duyacağız. ‘’

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Nacar da konuşmasında, projenin çok taraflı olduğuna işaret ederek,  çok sayıda ilgili bakanlığın ve kurumun bu projede ortak bir çalışma yürüteceğini söyledi. Nacar, konuşmasında ayrıca; “Projenin, konuyu kurumsal, yasal, mali çerçevelerden çok taraflı ve çok yönlü ele alacak bir proje olduğunu ve makro seviyede bir perspektif ve yol haritası çizmesi öngörülen strateji belgesinin bu anlamda bir ilk olacağını” belirtti.  Projenin ana çıktısı olan Strateji Belgesi ışığında yeni projelerin de üretileceğini söyleyen Nacar, Bakanlık olarak bu projeden beklentilerinin de çok yüksek olduğunu vurguladı.

Konsorsiyum adına söz alan Niras temsilcisi ve Proje Direktörü Bartosz Wojciechowski yaptığı kısa konuşmasında proje yönetim süreçlerinden, projenin öneminden ve konsorsiyumun bu konudaki deneyimlerinden söz etti. 

Teknik Yardım Ekibi’nden Takım Lideri Ruzica Gelo ise sunumunda katılımcılara Ortak Tarım Politikası ve Ortak Piyasa Düzeni  kapsamındaki uygulamalar hakkında genel bir bilgilendirme yaparak,   proje faaliyetleri ve elde edilmesi beklenen sonuçlar  hakkında  bilgi verdi.