Açılış Toplantısı

Ortak Piyasa Düzeni Gerekliliklerine Uyum için Strateji Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi, tarafların katılımı ile 23 Kasım 2017’de T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde yapılan açılış toplantısı ile başladı.

Sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi olan Proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından destekleniyor.  T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yararlanıcısı olduğu Projede pek çok paydaş yer alıyor. 

1 yıl sürecek Proje kapsamında, ilgili paydaşlar ve Bakanlık ilgili birimlerinin ortak çalışması ile Türkiye’de ilk defa “Ortak Piyasa Düzeni Strateji Belgesi” hazırlanmış olacak.  Proje çerçevesinde, Bakanlık ilgili birimleri, ilgili sivil toplum kuruluşları ve proje paydaşlarının katılımları ile 1000’den fazla kişiye “Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ve Ortak Piyasa Düzeni” konusunda teknik eğitimler verilecek.