NIRAS

Dr. Jacek Niewiadomski, Member of the PCB,

Sn. Dr. Jacek Niewiadomski, Proje Koordinasyon Kurulu Üyesi: NIRAS IC sp. z.o.o’nun yönetiminden ve NIRAS’ın yürüttüğü tüm projelerin gözetim ve denetiminden sorumludur.

Mr. Bartosz Wojciechowski (NIRAS), Project Director,

Sn. Bartosz Wojciechowski (NIRAS), Proje Direktörü: OPD projesinin genel uygulamasından sorumludur.

Ms. Anna Gałaj, Financial Manager,

Sn. Anna Gałaj, Finans Müdürü: Projenin finansal ve idari koordinasyonundan, proje kapsamındaki dokümantasyondan, veri analizinden ve finansal raporlamadan sorumludur.

Ms. Gözde Vardar, Project Coordinator,

Sn. Gözde Vardar, Proje Koordinatörü: Projenin günlük işleyişine destek olmaktan; eğitimleri, görünürlük etkinliklerini ve onaya sunulan dokümanların (özellikle Türkçe versiyonların) kalite güvencesini izlemekten; ana hizmet sağlayıcılarla görüşmeler yürütülmesinden; bütçenin doğrulanmasından ve izlenmesinden; ve finansal raporlardan sorumludur.

Ms. Martyna Paszkowska, Junior Project Manager,

Sn. Martyna Paszkowska, Kıdemsiz Proje Müdürü: Raporlama, ödemeler, dokümantasyonun doğrulanması, proje belgelerinin toplanması, KOU kontratlarının hazırlanması, NIRAS uzmanlarının görevleriyle ilgili hazırlıklar, projeye lojistik ve organizasyon desteği sağlanması gibi konularda projenin finansal idaresinden sorumludur.

AESA

Mr. Lorenzo Grazioli (AESA),

Sn. Lorenzo Grazioli (AESA), Proje Koordinasyon Kurulu Üyesi: AESA adına hareket ederek, OPD projesinin uygulanmasının gözetim ve denetiminden sorumludur.

Ms. Barbara S Falcon (AESA), Project Coordinator,

Sn. Barbara S Falcon (AESA), Proje Koordinatörü: AESA tarafından teslim edilen proje girdilerinin koordinasyonunda görevlidir.

TAT

Ms. Ruzica Gelo, Team Leader,

Sn. Ruzica Gelo, Takım Lideri: Teknik, organizasyon ve prosedürle ilgili konularda doküman hazırlamaktan, seminer ve çalıştay düzenlemekten ve tanıtım malzemesi üretiminin denetlenmesinden sorumludur. Kaliteyi en uygun şekilde sağlamak kaydıyla etkinliklerle ilgili lojistik düzenlemelerden (yemek, mekan, tercüme) ve etkinlik bütçelerinin yönetilmesinden, gözetiminden ve denetiminden sorumludur.

Ms. Ebru Yücel, Office Manager,

Sn. Ebru Yücel, Ofis Müdürü: is responsible for preparing documents on technical, organizational and procedural matters, arranging seminars, workshops, supervising production of promotional materials. She is responsible for the arrangement of logistical elements of events ensuring a quality for optimal price (food, venue, interpretation), managing and supervising the budgets for events.

Mr. Guy Claessens

Sn. Guy Claessens: Eğitim İhtiyaç Analizi (TNA) Raporuna katkıda bulundu ve halihazırda, üretici örgütlerinin idari yapısı hakkındaki değerlendirme çalışmalarında ve bu örgütlerle ilgili eğitimlerin uygulanmasında görev almaktadır.

Mr. Miroslav Bozic

Sn. Miroslav Bozic: OTP, OPD ve sözleşmeli ilişkiler hakkındaki eğitimlerin hazırlanması ve uygulanmasından sorumlu olarak işe alındı. Sn. Bozic ayrıca boşluk analizinin yürütülmesinden de sorumludur.

Mr. Ufuk Kırmızı

Sn. Ufuk Kırmızı: Eğitim İhtiyaç Analizi Raporuna katkıda bulundu ve OPD hakkındaki eğitimlerin uygulanmasına destek olmak üzere Eğitim Kolaylaştırıcısı olarak işe alındı.

Mr. Baki Murat Top

Sn. Baki Murat Top: İdari yapının değerlendirilmesi ve boşluk analizi çalışmalarında görev almaktadır.

Ms. Sibel Çelik Sözer, Communication Expert,

Sn. Sibel Çelik Sözer, İletişim Uzmanı: İletişim ve tasarım çalışmalarının yanı sıra, medya/bilgilendirme platformları (web sayfası, Facebook, yazılı basındaki haberler, tanıtım filmleri ve belgesel niteliğindeki videolar) ile ilgili planlamaları yapmaktan ve bunları yönetmekten sorumludur.

Sn. Andrzej Piekarewicz: Karkas sınıflandırması hakkında teorik ve uygulamalı eğitimler hazırlamak ve uygulamaktan ve karkas sınıflandırması ile ilgili bir eğitim filmi hazırlamaktan sorumluydu.

Sn. Runa Casaretti: OTP ve OPD ile ilgili eğitimlerin hazırlanması ve uygulanmasından sorumluydu.

Sn. Arkadiusz Romanowski: Karkas sınıflandırması hakkında teorik ve uygulamalı eğitimler hazırlamak ve uygulamaktan ve karkas sınıflandırması ile ilgili bir eğitim film hazırlamaktan sorumluydu.

Sn. Mele Fabiano: İdari yapılarla ilgili raporun hazırlanmasına katkıda bulunmaktadır.

Sn. Guy Lambrechts: İdari yapılarla ilgili raporun hazırlanmasına katkıda bulunmaktadır.